Lipova daska

Suva lipova daska debljine 2,5, 3, 4,3 i 5cm

Na lageru uvek imamo veliku količinu kvalitetne suve daske dužine 105cm koju koristimo za proizvodnju ramova

Imamo dužine lipove daske do 2,5m

Korpa