Iver vijak

Vijak za drvo i ivericu

Mera mm 3,5×18 3,5×40 4×18 4×20 4×25 4×30 4×35
Cena/ 100kom 140,00 150,00 150,00 180,00 180,00 210,00 210,00
Mera mm 4×50 5×70 6×80 6×100 6×120 6×150 6×200
Cena /100kom 290,00 600,00 900,00 1200,00 1500,00 1800,00 2100,00
Korpa