Čamova daska I/III

Suva daska različitih mera

Suva čamova daska kvalitet I/III

Daska jela i smreka sa neispadajućim čvorovima.

Debljina 2,5, 5, 8cm. Različite širine i dužine 1-4m

Mogućnost obrade daske.

Korpa