Dimilica

Dimilica za dimljenje košnica od zn lima fi 85

Dimilica fi100 - pocinkovana

Dimilica za dimljenje košnica od zn lima fi 100

Dimilica fi100 - prohrom

Dimilice od inox-a fi 85 i fi 100

Meh za dimilicu

Meh za dimilice svih veličina

Dimilica sa teglicom

Dimilica sa teglicom za tretiranje varoe

Dimilica na baterije

Baterijska dimilica za tretiranje varoe

Motorčić za dimilicu

Motorčić za dimilicu na baterije

Dimni top

Dimni top koji služi za tretiranje varoe sa parafinskim uljem i mitakom

Dimilica na baterije

Dimilica koja umesto meha ima ventilator na baterije